عکسی خلاقانه برای تلاش با تغییرات اقلیمی

عکاسی از زامبی ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

بررسی یک پشت صحنه طبق گفته محققان اگر بخواهیم از گرم شدن آب و هوا که به طور خطرناکی در حال پیشرفت است جلوگیری کنیم، مصرف گوشت باید 90 درصد کاهش یابد. و چون همه ما باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم، من تصمیم گرفتم که در پروژه عکاسی خود از زامبی ها […]

پشت صحنه عکاسی یک عکس ارزان

پشت صحنه عکاسی یک عکس ارزان

پشت صحنه عکاسی یک تصویر خلاقانه من عاشق عکاسی استیج و صحنه پردازی های بزرگ در عکاسی که گویای حرفی از جامعه امروزی هستند، هستم. بسیاری از ما عکاسان محل مناسب یا پول برای ایجاد تفکراتی که در ذهن خود داریم را نداریم. بنابراین می خواستم خودم را به چالش بکشم که در اتاق نشیمن […]