خلاقیت در عکاسی در یک دقیقه

خلاقیت در عکاسی با استفاده از ابزارهای ساده می خواهید عکاسی کنید و برخی از روش های غیر قانونی برای گرفتن عکس های غیر معمول را امتحان کنید؟ این ویدیو 1 دقیقه ای ممکن است الهام بخش شما باشد. عکاس دن واتسون از طریق 5 لوازم جانبی در دسترس خلاقیت خود را در عکاسی نشان داده […]