بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در سال 2017

بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در سال 2017

منتخب عکس های نشنال جئوگرافیک در سال 2017 نشنال جئوگرافیک National Geographic هر ساله عکس های برتر و منتخب خود در زمینه های مختلف را منتشر می کند. سال 2017 نیز از این قایده مستثنی نبوده است. نشنال جئوگرافیک 57 عکس از بهترین ثبت های عکاس های مختلف را در سال 2017 به طور رسمی […]

30 عکس تازه منتشر شده از نشنال جئوگرافیک در سال های مختلف

انجمن جغرافیای ملی یا نشنال جئوگرافیک National Geographic انجمنی غیر دولتی مبتنی بر حفاظت از محیط زیست، معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌ شناسی، زیست‌ شناسی و علوم جغرافیایی در سال 1888 در آمریکا به وجود آمد. چند ماه بعد از تاسیس انجمن، مجله نشنال جئوگرافیک نیز منتشر شد. برای آشنایی بیشتر مخاطبین با مقالات و نوشته های […]