پشت صحنه عکاسی از بستنی چوبی از دیانا بلنکو

پشت صحنه عکاسی از بستنی چوبی از دینا بلنکو

همیشه عکاسی از اجسام بی جان که مواد غذایی نیز شامل آن میشود، شگفت انگیز بوده است. عناصر و سوژه های متنوع و توام با رنگ و چیدمان های زیبایی که در این شاخه از عکاسی انجام می شود توجه مخاطب را به خود جلب می کند. امروز ویزوریو پشت صحنه عکاسی از بستنی چوبی از دینا […]

عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی چیست؟

هنر عکاسی مانند بسیاری از هنرهای دیگر به منظور تشخیص آسان هر دسته از این هنر به شاخه های گوناگون تقسیم بندی شده است. هر شاخه ی پدید آمده در عکاسی به منظور تامین نیازهای مختلف افراد و جامعه به وجود آمده است. حال این نیاز ممکن است نیاز روحی خود عکاس به روی آوردن […]

عکاسی از اجسام بی جان

عکاسی از اجسام بی جان با دینا بلنکو

عکاسی از اجسام بی جان با دینا بلنکو عکاسی از اجسام بی جان (Still life photography) که به عکاسی طبیعت خاموش نیز موسوم است شاخه ای از هنر عکاسی است. هدف از این شاخه در عکاسی ثبت اجسام بی جان با بهترین نور پردازی و خلاقیت میباشد. عکاسی از دود و شعله، غذاها، جواهرات، لوازم […]