کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی

کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی

معرفی کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی نویسنده : دیوید پرکل مترجم : احسان قنبری فرد تعداد صفحات : ۱۷۷ صفحه، مصور رنگی  نوبت چاپ اول : ۱۳۹۵ انتشارات : کتاب پرگار کتاب مفاهیم و مبانی عکاسی، نوردهی اثر دیوید پرکل و با ترجمه احسان قنبری فرد درباره یکی از مفاهیم […]