رازهای ترکیب بندی های خلاقانه

رازهای ترکیب بندی های خلاقانه در عکاسی

ترکیب بندی های خلاقانه در عکاسی و خلق عکسی بی نقص یکی از ابتدایی ترین مباحث در یادگیری عکاسی ترکیب بندی می باشد. منظور از ترکیب بندی در عکاسی در واقع چیدمان عناصر مختلف در کادر به بهترین نحو ممکن است. ترکیب بندی موفق در یک عکس می تواند تاثیر به سزایی در زیبایی بصری […]

چند ایده برای عکاسی کلوز آپ

ایده هایی برای عکاسی کلوز آپ یا نمای بسته

در عکاسی، برای ترکیب بندی های مختلف نماهای دید مختلفی را نیز تعریف کرده اند که هر کدام از آنها بیان گر حالت خاصی از سوژه و ترکیب بندی کادر میباشند. از جمله نماهای دید که استفاده بیشتری نه تنها در عکاسی بلکه در فیلمبرداری و سینما نیز استفاده میشود عبارت اند از: نمای خیلی درشت (Exterm close […]

استفاده از بکگراند مناسب در ترکیب بندی

ترکیب بندی یا کمپوزیسیون در عکاسی

ترکیب بندی یا کمپوزیسیون چیست؟ منظور از مفهوم ترکیب بندی در هنرهای مختلف یعنی نحوه قرار گیری و چیدمان عناصر مربوط به همان هنر است. اصطلاح ترکیب بندی نه تنها در هنرهای تجسمی بلکه در آهنگ سازی، نوازندگی و رقص نیز کاربرد دارد. رعایت اصول ترکیب بندی باعث به وجود آمدن نظم در هنر میشود. […]