استفاده از بکگراند مناسب در ترکیب بندی

ترکیب بندی یا کمپوزیسیون در عکاسی

ترکیب بندی یا کمپوزیسیون چیست؟ منظور از مفهوم ترکیب بندی در هنرهای مختلف یعنی نحوه قرار گیری و چیدمان عناصر مربوط به همان هنر است. اصطلاح ترکیب بندی نه تنها در هنرهای تجسمی بلکه در آهنگ سازی، نوازندگی و رقص نیز کاربرد دارد. رعایت اصول ترکیب بندی باعث به وجود آمدن نظم در هنر میشود. […]