عکاسی و سینما از دوید کمپنی

کتاب عکاسی و سینما «دیوید کمپنی»

معرفی کتاب عکاسی و سینما عکاسی و سینما نویسنده: دیوید کمپنی ترجمه: محسن بایرام نژاد چاپ اول: ۱۳۹۲ از نشر مرکز   دیوید کمپنی نویسنده کتاب عکاسی و سینما  استاد تاریخ و مبانی عکاسی مدرس در دانشگاه وست مینستر لندن است. هنر و عکاسی، سینما تیک، جف وال: تصاویری برای زنان و کتاب عکاسی و […]

کاپا به جنگ میرود

کاپا به جنگ میرود

معرفی  کتاب کاپا به جنگ میرود کاپا به جنگ میرود ترجمه : سولماز حدادیان ناشر: حرفه هنرمند چاپ اول: ۱۳۹۴ کتاب کاپا به جنگ میرود روایت زندگی رابرت کاپا از زبان خود اوست. کتابی ست که تنها گوشه ای از زندگی پر ماجرای او را نشان میدهد. کاپا در جنگهای داخلی اسپانیا، مقاومت چین در […]