کاپا به جنگ میرود

کاپا به جنگ میرود

معرفی  کتاب کاپا به جنگ میرود کاپا به جنگ میرود ترجمه : سولماز حدادیان ناشر: حرفه هنرمند چاپ اول: ۱۳۹۴ کتاب کاپا به جنگ میرود روایت زندگی رابرت کاپا از زبان خود اوست. کتابی ست که تنها گوشه ای از زندگی پر ماجرای او را نشان میدهد. کاپا در جنگهای داخلی اسپانیا، مقاومت چین در […]