نمایشگاه گروهی عکس درست میشه همه چی

نمایشگاه گروهی عکس درست میشه همه چی

برپایی نمایشگاه گروهی عکس درست میشه همه چی

نمایشگاه گروهی عکس حاصل تلاش عکاسان استان قم از حادثه تلخ زلزله استان
کرمانشاه با عنوان درست میشه همه چی با هدف جمع آوری کمکهای نقدی برای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه در نگار خانه شهید کلهری قم برگزار می شود.

نمایشگاه گروهی عکس درست میشه همه چی

در میانه ترین روزهای سرد پاییزی ساعت کمی گذشته از تاریکی
یک ربع مانده تا ده بشود
تا شب، شب شود
و در زیر سقفی محکم، پدری، مادری، دختری، پسری و ناگهان دل خانه ای میلرزد
ساعت حوالی ده شب پدری، مادری، دختری، پسری و ناگهان سقفی که دیگر نیست.
و این خورشید صبح چه غم انگیز و سر افکنده از میان کوه ها قامت بر جهان می گشاید.
در گوشه ای کودکانی یافتیم مبهوت رو به آواری از خاک، فارغ از شبی که تا
صبح با بی رحمانه ترین ترس دنیا سپری شده بود و خواستیم در قابی رو به
دوربین ما بخندند تا بگوییم زندگی هنوز جاریست!
از میانشان صدایی شکسته شکسته و با بغضی معصومانه بیرون خزید: ((خانِمان
ویران شده، به چه چیزی بخندیم!؟))

اسامی عکاسان نمایشگاه گروهی عکس درست میشه همه چی

  • مهدی بخشی سورکی
  • محمدرضا پیمان
  • محمد رفیعی
  • محمد مهدی ورال
  • حسین یار احمدی

گاهشمار:

  • زمان: 25 الی 27 آذرماه1396
  • مکان: قم، خیابان شهید کلهری، کوچه23، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر
  • استان قم، نگارخانه شهید کلهری

این شبهای سرد، این شب یلدا…
می توانیم دل خانواده ای را گرم به زندگی کنیم

نویسنده مطلب: نرگس مزاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.