عکس هایی عجیب از اهرام های زمین

عکس هایی عجیب از اهرام های زمین

عکاس آلمانی Kilian Schönberger که جغرافی دان نیز می باشد مجموعه عکسی را منتشر کرده به نام اهرام های زمین در استان جنوبی تیلور واقع در شمال ایتالیا. این شکل های غیر معمول و زیبای طبیعی ناشی از فرسایش است.

این عکاس می نویسد: “یکی از عجیب ترین عناصر کوه های آلپ مناظری است که در تیرول جنوبی واقع شده و به اصطلاح اهرام های زمین نامیده میشود. به خصوص در شرایط مه آلود، گویی این ستون ها در دنیای دیگری واقع هستند.

مخروط ها در اثر تخته سنگ های بزرگی که زمین زیر خود را از بارش باران حفظ می کنند به وجود می آیند. همین طور که خاک های رس فرسایش می یابند سطوح محافظت شده تبدیل به ستون های بلندی می شوند که تخته سنگ های بزرگی که آن ها را پوشانده اند را نگه می دارند. توضیح Schönberger به این شرح است:

خاک بر اثر باران شدید فرسایش پذیر است اما به هنگام خشک بودن مانند سنگ، سخت می باشد.
تخته سنگ ها ی درون خاک های یخ زده مثل پوششی برای خاک های زیر خود می باشند و خاک های اطراف توسط باران شسته می شوند .
اما قسمت هایی که توسط سنگ ها پوشیده شده اند کم و بیش به صورت ستون های خشک باقی مانده و از روی زمین شروع به رشد می کنند. به محض این که مخروط سطح زمین برای نگه داشتن تخته سنگ برای مدت بیش تر شکننده شد تعادل از بین می رود و سنگ سقوط می کند. بدون این حفاظ بقیه ی مخروط به سرعت بر اثر باران بعدی خراب می شود.

این عکاس ساعت ها از زمان را صرف عکاسی و مشاهده این اهرام طبیعی کرده و شاهد تغییر رنگ در زمان و ساعات مختلف بوده است.

با هم مجموعه عکس اهرام های زمین را مشاهده می کنیم.

نویسنده مطلب: نرگس مزاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.